Bærekraft


Stansefabrikken Home AS forplikter seg til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og redusere miljøpåvirkning forbundet med våre aktiviteter. Vårt mål er å ta vare på miljøet og menneskene, samtidig som vi skaper verdi, vekst og innovasjon.

Ved å integrere bærekraftige tenkemåter i alle ledd av vår virksomhet, ønsker vi å oppnå en organisasjon hvor våre ansatte, kunder og leverandører kan trives og vokse. Sammen skal vi jobbe mot et felles mål: en bedre og mer bærekraftig fremtid.


Stansefabrikkens innsats for bærekraftDette har vi gjort i 2023


2023 har vært et nøkkelår for Stansefabrikken konsernets arbeid med å kombinere industriell fremgang, med miljøansvar.

Vår bærekraftsrapport beskriver vårt engasjement for miljøansvar og driftsforbedringer.


  Last ned vår bærekraftsrapport - 2023


Klare planer for bærekraft


Vår tilnærming fokuserer på konkrete planer for å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig forbedre den generelle trivselen til våre ansatte. Rapporten beskriver våre strategiske tiltak, og viser vår dedikasjon til å gjøre reell og målbar fremgang.


Miljøtiltak


Vi investerer aktivt i fornybar energi, forbedrer prosessene våre for å øke effektiviteten og implementerer prosedyrer for avfallsreduksjon. Disse tiltakene fokuserer på å kutte våre karbonutslipp og optimalisere energibruken på tvers av våre internasjonale operasjoner.

Prioritere ansattes trivsel og velferd


 I tillegg til miljøinnsatsen prioriterer vi trivsel, velferd og utvikling for våre ansatte. Opplæring, helse og sikkerhet og en forpliktelse til et inkluderende arbeidsmiljø står sentralt i vår tilnærming

Veien videre


Etter hvert som vi beveger oss fremover, vil vårt fokus på forbedret bærekraftspraksis fortsette å vokse. Vi jobber dedikert med å fremme våre miljømessige og sosiale bidrag. Vi streber etter å møte forventningene til våre interessenter og sikre vår kollektive fremtid.

For en fullstendig oversikt over vårt bærekraftarbeid og våre planer fremover, se vår komplette bærekraftsrapport for 2023.


 

15. april flytter vi inn i vårt nye, flotte, Breeam-sertifiserte bygg, på Grålum i Østfold! 

 

Breeam er en forkortelse for Building Reasearch Establishment Assement Method, som er verdens ledende metode for å miljøsertifisere bygninger. 

Stansefabrikken har høyt fokus på miljø og bærekraft. Vi har bygget et nytt Breaam sertifisert bygg, lett tilgjengelig ved E6 - avkjøring 7 - og gleder oss til å innlede en ny epoke med et grønnere fotavtrykk. 


An address must be specified for a map to be embedded