Robust

HomeSolution


HomeSolution nettportal kan brukes på pc, nettbrett eller på smarttelefon og er den optimale løsningen ved større borettslag og ved næringsbygg.

Postkassene lagerføres i moduler fra 2 til 5 rom, og kan monteres i opptil 3 høyder. Systemet leveres med postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen med en hoveddør i front, slik at han har god leveringstilgang til hver enkelt beboers postkasserom.

Banebrytende system

HomeSolution er systempostkasser med elektroniske låser, og nettportal med innlogging der navneskilt og låser administreres. Administrator kan bruke portalen på pc, nettbrett eller på smarttelefon.

Postkassedøren låses opp fra en felles kortleser ved anlegget. Du holder ditt kort inntil leseren, som vil koble seg til din postkassedør. Like enkelt som å scanne et busskort. Postkassedøren blir låst opp, og du kan gå bort og ta ut posten. Døren låser seg automatisk når du stenger den.

E-blekk navneskilt

Ved å logge inn i HomeSolution portalen kan teksten på de digitale skilten enkelt endres via telefon, nettbrett eller pc – og et nytt navn er omgående på plass. Ingen bestilling av nytt skilt, ingen ventetid.

Og sist men ikke minst – det er ingen bruk og kast av skilt. Elektroniske skilt er en engangsinvestering – uavhengig av antall inn og utflyttinger.


Bruk av nøkkelkort erstatter låsbytter


Nye nøkkelkort utstedes med noen få tastetrykk i HomeSolution nettportal. For utleiere, og den som har ansvar for å koordinere nye nøkler ved flytting eller salg av leilighet, er HomeSolution uten tvil en god investering. 


Og for den med tendens til å miste nøkler, eller styreledere som handler på vegne av beboeren, er det en drømmeløsing. Låbytter og sliping av nøkler blir en saga blott, og byrden av å bestille og betale hvert låsbytte løftes fra skuldrene.

Solid stål, trygg oppbevaring

Med stadig flere husholdninger som gjør handelen på nett, har volumet småpakker som leveres økt betraktelig. Systempostkassen tillater at småpakker og brevpost blir levert direkte i trygt avlåste postkasserom, sammen med den daglige post.

Robust er en av de sikreste postkassene på markedet. Hver beboer kan føle seg trygg på at både forsendelser og personlig informasjon blir oppbevart på sikrest vis.


Kontakt våre HomeSolution eksperter

Ta kontakt med dine prosjektopplysninger og få et tilbud raskt på mail.Jørn Nygaard:    45 86 59 35    jny@stansefabrikken.no

Aina Finskud Opheim, Stansefabrikken Home


Aina Finskud Opheim :       45 86 59 35       afo@stansefabrikken.no