SALGSBETINGELSER

Les våre sikre og trygge salgsbetingelser som gjelder ved handel på postkasse.no:

Person- og kredittkortopplysninger

Les gjerne vår fullstendige personvernerklæring her.

Stansefabrikken oppbevarer personopplysninger slik som navn, adresse og e-postadresse på en forsvarlig måte. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt for å kunne kontakte deg om forhold i forbindelse med vareutsendelsen.

Stansefabrikken selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Vi oppbevarer ikke kredittkortopplysninger utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

 

Fraktskader – kjøper skal ved levering til adresse se over varen og kontrollere at varen ikke har fått fraktskader før man kvitterer for varen. Er det skader på varen eller antall kolli ikke samsvarer med antall i fraktbrevet skal dette noteres på fraktbrevet. Skadede varer skal det aldri kvitteres for – varen nektes mottatt slik at den sendes tilbake til oss. Skader på varer bestilt i nettbutikken må meldes direkte til transportør innen 4 timer fra mottak. Skaden skal i etterkant av dette meldes til selger, sammen med kvittering på mottatt henvendelse sendt transportør. Hvis ikke disse retningslinjer følges av kjøper, frafaller retten til reklamasjon.

Les mer om FRAKT, ANGRERETT OG RETUR


 § 1. GENERELT

En hver leveranse finner sted mellom partene på grunnlag av avtale i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Kjøper opplyser navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og leveringsadresse. Kjøper aksepterer at faktura og korrespondanse foregår pr. mail. Leveransens kosmetiske forskjeller berettiger ikke kjøper å returnere eller å oppheve kjøpet. Ved spesialbestillinger og individuelt tilpassede produkter har kunden angrerett fram til framstillingen/produksjonen av produktet starter. Kjøper aksepterer å motta nyhetsbrev og relevante tilbud per mail fra selger.

§ 2. ORDRE / ANNULERING- BEDRIFTSKUNDER Postkasser, postkasseanlegg og tilbehør av disse

Selger bekrefter overfor kjøper ved bestillinger per mail – 30 dagers returrett fra ordrebekreftelse. Kjøper kan annullere ordren per mail til selger innen utløp av 14 dagers angrerett. Ved annullering vil kjøper opplyse selger om sin betalingsinformasjon, selger vil deretter tilbakebetale ordrebeløpet til kjøpers bankkonto. Selger aksepterer ordre per mail, og ordren vil påbegynne når betaling er oss i hende. Selger informerer om anslått leveringstid med forbehold om leveringsforsinkelser, som meddeles til kjøper per mail. Kjøpers ordre som allerede er bekreftet av selger og videreformidlet til vår leverandør kan ikke annulleres av kjøper.

§ 3. BETALING

Prisene i nettbutikken er utregnet i NOK inkl. mva. Selger forbeholder seg retten til å endre prisene.  Ved kjøp i nettbutikk betales ordren ihht. valgt betalingsmetode og tilhørende opplysninger  i nettbutikken. Selger forbeholder seg eiendomsrett av varen inntil betaling har funnet sted med tillegg av påløpte renter og ekstra omkostninger.

Ved bestillinger fra bedrift utenom nettbutikken, betaler kjøper 100 % av ordrebeløpet innen 8 dager etter ordredato, eller ihht. betalingsbetingelser i tilsendte ordrebekreftelse. Dette inkluderer mva, frakt og andre kostnader forbundet med produksjon av postkasseanlegg. Faktura sendes når ordren effektueres. Kjøper er ikke berettiget til å motregne eller holde tilbake deler av kjøpesummen på grunn av mot-fordringer, med mindre dette ikke er skriftlig anerkjent av selger.

§ 4. REKLAMASJON

Selger viderefører produsentens reklamasjonsrett. Dette gjelder varens funksjon.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE

En overskridelse av leveringstiden inntil 21 dager på grunn av selgers forhold, betraktes i enhver henseende som rettidig levering. Selger kan ikke forfølges så lenge man er innenfor ovennevnte tidsramme. Med forbehold om at selger ikke er rammet av brann, pandemi, arbeidskonflikt eller andre forhold som kan betegnes som ¨force majeure¨. I slike tilfeller vil leveringstiden utsettes med samme tidsramme som selger er utsatt for ¨force majeure¨.

Selger påtar seg ikke erstatningsplikt / tilbakebetaling i forbindelse med følgevirkninger på grunn av forsinket levering.

§ 6. FRAKT

Forsendelsen skjer med transportmidler som organiseres av selger. Leveringssted skjer til bekreftede leveringsadresse, fraktomkostninger dekkes av kjøper.

Fraktskader – kjøper skal ved levering til adresse se over varen og kontrollere at varen ikke har fått fraktskader før man kvitterer for varen. Er det skader på varen eller antall kolli ikke samsvarer med antall i fraktbrevet skal dette noteres på fraktbrevet. Skadede varer skal det aldri kvitteres for. Skader på varer fra nettbutikken må meldes direkte til transportør innen 4 timer fra mottak. Hvis ikke disse retningslinjer følges av kjøper, frafaller retten til reklamasjon.

§ 7. MANGLER

Hvis kjøper skal påberope seg retten til erstatning / oppfølging ved mangler skal kjøper informere selger om dette skriftlig. Dette skal skje umiddelbart etter at mangelen er, eller burde vært oppdaget. Kjøper skal også gi en beskrivelse av hvor mangelen har forekommet. Hvis ikke kjøper reklamerer som anvist kan kjøper ikke forvente refundering/oppfølging. Har ikke kunden informert selger om eventuelle mangler innen 8 dager etter leveringsdato, kan ikke kunden påberope seg retten til refundering/oppfølging. Etter selgers valg vil mangler bli håndtert eller levert på nytt for selgers regning innen rimelig tid. Hvis selger krever det, skal kjøper umiddelbart etter reklamasjonen, for kjøpers egen risiko og regning, returnere den angivelige mangelfulle varen eller hele ordren til selger i original emballasje slik at varen(e) kan motstå alminnelig værpåvirkning. Selger forbeholder seg retten til kun å motta den angivelig defekte del. Utgifter til returneringen skal betales av kjøper.

Bytting: Varen byttes kun med tilsvarende varer og antall som er mottatt i retur, eller beløpet tilsvarende kjøpesum vil bli tilbakebetalt.

§ 8. MISLIGHOLD

Ved kjøpers mislighold er selger berettiget til å stanse ytterlige leveringer og fakturere i henhold til varens normale pris samt eventuelle omkostninger.

§ 9. ANSVARSBEGRENSNING

Et erstatningskrav overfor selger kan ikke overstige varens utsalgspris. Selger skal uten opphold, skriftlig opplyse kjøper, sett bort i fra at det inntreffer ¨force majeure¨ eller andre forhold som selger ikke er herre over.

§ 10. LOVVALG

Enhver uoverensstemmelse i forhold til en nærværende kontrakt, sett bort i fra at saken løses ved forlik, skal avgjøres etter norsk lov i retten.