PERSONVERNSERKLÆRING FOR POSTKASSE.NO

Sist oppdatert: 22. juni 2022

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger, bestilling av postkasser eller kontakthenvendelser via skjemaer på nettsiden. Erklæringen gjelder også generell kontakt med Postkasse.no , og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Postkasse.no deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Postkasse.no, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Behandlingsansvarlig har delegert myndighet av oppgaver og behandling av personopplysninger. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

2. Formål og hvilke personopplysninger som lagres

For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet, lagrer Postkasse.no opplysninger om deg. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer.

2.1 Bruk av nettsiden

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med henvendelser via kontaktskjema.

For å få tilbud på løsninger fra oss trenger vi firmanavn, navn, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å ta kontakt med deg for å overlevere et tilbud og/eller ta kontakt med deg. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved innsending av skjemaer.

2.2 Ved tilbudsutsendelse eller kundeforhold

Ved tilbudsutsendelser eller ved kundeforhold hos Postkasse.no lagrer vi kundeopplysninger som firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse, adresse, telefonnummer samt ordre-detaljer/produktinformasjon du ønsker tilbud på eller har kjøpt. For å sikre håndtering av kundeforholdet er vi avhengig av å lagre disse opplysningene.

2.3 Cookies

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

2.4 Ved kjøp i nettbutikk

Hva som lagres i forbindelse med kjøp kan du lese i våre salgsbetingelser

3. Lagringstid og av personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med i inntil 10 år. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne avtalen.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.

5. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i Postkasse.no som har tilgang til informasjonen du gir oss.  Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Postkasse.no, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Postkasse.no har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer vår markedsføring og ordrehåndtering. Distribusjonspartnerne er:

 • EasyWeb Norge – leverandør av digitale markedsføringstjenester
 • Flyt Consulting - leverandør av digitale tjenester
 • Maksimer – Systemleverandør vismaintegrasjon
 • Klarna AB – Leverandør av betalingsløsning
 • Postnord – Distributør
 • Økonomibistand  – Tekninsk leverandør av Visma
 • Faceboo, Vimeo, YouTube, Instagram – leverandør av digitale tjenester
 • Google – leverandør av digitale tjenester

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fullføre målet med ditt besøk ved nettstedet postkasse.no.

6. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Postkasse.no  har inngått avtale med følgende databehandlere:

 • EasyWeb Norge – leverandør av nettsider/digitale tjenester
 • Maksimer – Systemleverandør vismaintegrasjon
 • Klarna AB – Leverandør av betalingsløsning
 • Postnord – Distributør
 • Økonimibistand  – Tekninsk leverandør av Visma
 • Facebook – leverandør av digitale tjenester
 • Google – leverandør av digitale tjenester

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

7. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

8. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Postkasse.no har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Postkasse.no behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Postkasse.no rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss på post@stansefabrikken.no , telefon 458 65 935 eller sende brev til Stansefabrikken Home AS, Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Postkasse.no kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

10. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Postkasse.no er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

11. Endringer i erklæringen

Postkasse.no forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Postkasse.no Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

12. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på post@stansefabrikken.no , telefon 458 65 935 eller sende brev til Stansefabrikken Home AS, Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad.

Ønsker du at Postkasse.no retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Postkasse.no, så ta kontakt med oss på e-post.