Kompakt HomeSolution
Banebrytende system

HomeSolution er systempostkasser med elektroniske låser, og nettportal med innlogging der navneskilt og låser administreres. Du kan bruke portalen på pc, nettbrett eller på smarttelefon. Det er bare å logge inn – endre informasjon – og logge ut. 

Postkassedøren åses opp fra en felles kortleser ved anlegget. Du holder ditt kort inntil leseren, som vil koble seg til din postkassedør. Like enkelt som å scanne et busskort. Postkassedøren din blir låst opp, og du kan gå bort og ta ut posten. Døren låser seg automatisk når du stenger den.

E-blekk navneskilt

Ved å logge inn i HomeSolution portalen kan teksten på de digitale skilten enkelt endres via telefon, nettbrett eller pc – og et nytt navn er omgående på plass. Ingen bestilling av nytt skilt, ingen ventetid.

Og sist men ikke minst – det er ingen bruk og kast av skilt. Elektroniske skilt er en engangsinvestering – uavhengig av antall inn og utflyttinger.

Bruk av nøkkelkort erstatter låsbytter

For utleiere, og den som har ansvar for å koordinere nye nøkler ved flytting eller salg av leilighet, er HomeSolution uten tvil en god økonomisk langsiktig investering.

 Og for den med tendens til å miste nøkler, eller styreledere som handler på vegne av beboeren, er det en drømmeløsing. Låbytter og sliping av nøkler blir en saga blott, og byrden av å bestille og betale hvert låsbytte løftes fra skuldrene.

Solid stål, trygg oppbevaring

Med stadig flere husholdninger som gjør handelen på nett, har volumet småpakker som leveres økt betraktelig. Systempostkassen tillater at småpakker og brevpost blir levert direkte i trygt avlåste postkasserom, sammen med den daglige post.

Kompakt er en av de sikreste postkassene på markedet. Hver beboer kan føle seg trygg på at både forsendelser og personlig informasjon blir oppbevart på sikrest vis.


Montering

Kompakt er beregnet på innendørs montering direkte på veggen eller innfelt i vegg. Anlegget leveres klart til bruk, og beboerne kan velge mellom å bruke app eller kort til å åpne postkassedøren sin.

Systemet leveres med postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassen med en hoveddør i front, slik at han har god leveringstilgang til hver enkelt beboers postkasserom.


Kontakt vår HomeSolution ekspert  

Jørn Nygaard, Stansefabrikken Home

Jørn Nygaard

Salg Region Stor-Oslo

   45 86 59 35

  jny@stansefabrikken.no​

Få et tilbud på mail, eller avtal en befaring på det planlagte montasje stedet. Jørn Nygård er vår ekspert på HomeSolution; systemet med egen nettportal og app, tilpasset fremtidens mottaksbehov.

Last ned brosjyre